RASPORED ČASOVA
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8.15-9.00 Angelina Ilić-Stepić
Uvod u matematičku logiku
Sala 840
Miodrag Kapetanović
Uvod u matematičku logiku
Sala 706
Aleksandra Perisic
Analiza 1A
Sala 706
Jelena Škorić
Linearna algebra 1A
Sala 704
9.15-10.00 Filip Marić
Programiranje 1
Sala 718
Angelina Ilić-Stepić
Uvod u matematičku logiku
Sala 840
Miodrag Kapetanović
Uvod u matematičku logiku
Sala 706
Aleksandra Perišić
Analiza 1A
Sala 706
Jelena ŠkoriĆ
Linearna algebra 1A
Sala 704
10.15-11.00 Filip Marić
Programiranje 1
Sala 718
Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra 1A
Sala 830
Aleksandra Perišić
Analiza 1A
Sala 704
Darko Milinković
Analiza 1A
Sala 830
Jelena Škorić
Linearna algebra 1A
Sala 704
11.15-12.00 Darko Milinković
Analiza 1A
Sala 821
Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra 1A
Sala 830
Aleksandra Perišić
Analiza 1A
Sala 704
Darko Milinković
Analiza 1A
Sala 830
12.15-13.00 Darko Milinković
Analiza 1A
Sala 830
Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra 1A
Sala 830
Irena Pavlović
Engleski jezik 1
Sala 706
Mirko Spasić
Programiranje 1
Sala rlab
Mirko Spasić
Programiranje 1
Sala rlab
13.15-14.00 Aleksandra Perišić
Analiza 1A
Sala 704
Irena Pavlović
Engleski jezik 1
Sala 706
Mirko Spasić
Programiranje 1
Sala rlab
Mirko Spasić
Programiranje 1
Sala rlabcrno -predavanja

plavo -praktikum

crveno -vežbe
Naslovna strana