Raspored časova 1o3a

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8.15.-9.00h Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Analiza 1a Linearna algebra
9.15-10.00h Programiranje 1 Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Analiza 1a Linearna algebra
10.15-11.00h Programiranje 1 Linearna algebra A Analiza 1a Analiza 1a Linearna algebra
11.15-12.00h Analiza 1a Linearna algebra A Analiza 1a Analiza 1a
12.15-13.00h Analiza 1a Linearna algebra A Engleski jezik 1 Programiranje 1 Programiranje 1
13.15-14.00h Analiza 1a Engleski jezik 1 Programiranje 1 Programiranje 1