Универзитет у Београду,
Математички факултет
Мастер рад

ПРИМЕНА ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА ГЕОГЕБРА У КРЕИРАЊУ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА О ФУНКЦИЈАМА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ментор:

Доцент др Мирослав Марић
кандидат:

Дубравка Давидовић