Милош Ристић мастер информатичар

Пројекти

Ова страна је посвећена пројектима на којима сам радио у оквиру различитих курсева на студијема. Овде можете пронаћи основне информације о пројектима и везе ка детаљнијим описима и документацији.

Израда веб апликације "Face recognition"

Јул 2013

Овај пројекат је реализован од стране четворочланог тима у оквиру предмета "Научно израчунавање". Пројекат обухвата израду веб апликације која је састављена од компоненте за проналажење и компоненте за препознавање лица. Компонента за проналажење лица детектује сва лица са учитане фотографије и чува их у бази података. Компонента за препознавање лица врши поређење лица са учитане фотографије и лица из базе података и као резултат враћа жељени број најсличнијих лица.
Технологије коришћене за реализацију: HTML, PHP, XML, MySQL, C++, OpenCV library

Детаљније о овом пројекту можете прочитати овде

Обрада слика и "Mini Paint"

Фебруар 2013

Ова два пројекта реализована су у оквиру предмета "Рачунарска графика 2".Апликација за обраду слика садржи различите алате за модификовање и компресију слика. Апликација "Mini Paint" представља инплементацију основних алгоритама рачунарске графике.
Технологије коришћене за реализацију: C#

Изворне кодове апликација можете преузети овде

Веб сервис који извршава еволуциони алгоритам

Септембар 2012

Овај пројекат представља модернизацију једног старијег веб сервиса заснованог на интерфејсима. Реализован од стране четворочланог тима у оквиру предмета "Развој софтвера 2" и обухвата инплементацију и тестирање веб сервиса који извршава еволуциони алгоритам. Извршавање алгоритма прецизира се задавањем одређених параметара. Неки од параметара су: број јединки популације, начин селекције јединки за укрштање, начин укрштања јединки, функција прилагођености...
Технологије коришћене за реализацију: C#, .NET, XML, AJAX

Детаљније о овом пројекту можете прочитати овде

Нелсон-Опенова процедура

Јун 2012

Пројекат је реализован у оквиру предмета "Аутоматско резоновање" и обухвата инплементацију Нелсон-Опенове процедуре за испитивање задовољивости формула ЕУФ фрагмента.
Технологије коришћене за реализацију: C++

Изворни код можете преузети овде

Курсна листа €/RSD

Maj 2012

Пројекат је реализован у оквиру предмета "Истраживање података". Пројекат обухвата креирање базе података курсних листи у периоду 2002-2012 године и спровођење истраживања података над креираном базом података. Циљ пројекта је проналажење шаблона у кратању курса.
Технологије коришћене за реализацију: MySQL, IBM DB2 Design Studio

Детаљан опис пројекта и добијене резултате можете погледати овде

Информациони систем библиотеке

Фебруар 2012

Пројекат је реализован од стране седмочланог тима у оквиру предмета "Информациони системи". Задатак је био направити целокупан информациони систем библиотеке што обухвата анализу система, пословних процеса и случајева употребе. Током анализе потребно је израдити пратећу документацију и UML дијаграме. Пројекат обухвата и израду прототипа корисничког интерфејса који садржи најважније компоненте система.
Технологије коришћене за реализацију: UML, MySQL ,HTML, JavaScript, PHP

Документацију и прототип интерфејса можете преузети овде