Милош Ристић мастер информатичар

Име и презиме: Милош Ристић
Адреса: Миријевски булевар 48 Београд, Србија
Е-пошта:

milosristicmatf@gmail.com

mi08045@alas.matf.bg.ac.rs

Телефон: +381 644841317
Датум рођења: 18. Новембар 1989.
Пол: Мушки

Преузмите моју биографију

pdf-icon биографија на Српском (.pdf)
word-icon биографија на Српском (.doc)
pdf-icon биографија на Енглеском (.pdf)
word-icon биографија на Енглеском (.doc)
Лични подаци

Рођен сам 18. новембра 1989. у Београду. Основну и средњу школу завршио сам у Београду и 2008. године уписао сам Математички факултет. Мастер студије сам завршио 2013. у класи професора Миодрага Живковића. Планирам да се запослим и у блиској будућности упишем докторске студије како бих још више напредовао и усавршио своја знања.

Способности

Већи део програмских језика и технологија упознао сам током студија, али има и оних које сам савладао самоиницијативно.

Програмски језици: C/C++ (Eclipse, QT), C# (Visual Studio), Java (Eclipse), Perl, Prolog
Веб технологије: HTML, HTML5, CSS, PHP, JavaScript
Базе података: MySQL (IBM DB2, MS SQL), TSQL
Оперативни системи: Microsoft Windows, Linux
MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access
Остале способности: UML, Tex, Matlab

Образовање

Мастер студије (просечна оцена 9,62 од 10,00)

2011 - 2013

По завршетку основних студија 2011. уписао сам мастер студије на Математичком факултету. На мастер студијама унапредио сам своја знања из области информационих система, база података и развоја софтвера. Израдио сам мастер рад на тему "Афина еквивалентност булових функција" који сам одбранио у септембру 2013. године.

Основне студије (просечна оцена 9,30 од 10,00)

2008 - 2011

По завршетку средње школе 2008. године уписао сам основне студије на Математичком факултету на смеру информатика. Ту сам детаљно изучавао архитектуру рачунара и рачунарских система, упознао сам многе програмске језике и парадигме, стекао основна знања из области веб технологија, развоја софтвера и информационих система. Поред стручних курсева програм студија обухвата многе математичке предмете који прате стручне курсеве. На овим предметима изучавао сам математичку анализу, геометрију, алгебру, комбинаторику, вероватноћу и статистику. Основне студије завршио сам 2011. године са великом жељом за даљим усавршавањем.

Средња школа (просечна оцена 5,00 од 5,00)

2004 - 2008

Средњу електротехничку школу "Никола Тесла" у Београду уписао сам 2004. године на смеру електротехничар рачунара. Током школовања упознао сам се са основама програмирања и електронике. Стекао сам напредна знања из области рачунарског хардвера и дигиталное електронике. Средњу школу сам завршио 2008. године као носилац Вукове дипломе.

Основна школа (просечна оцена 5,00 од 5,00)

1996 - 2004

Похађао сам основну школу "Филип Вишњић" у Београду.

Биографија

Овде можете преузети моју биографију на Српском и Енглеском језику.

pdf-icon биографија на Српском (.pdf)

word-icon биографија на Српском (.doc)

pdf-icon биографија на Енглеском (.pdf)

word-icon биографија на Енглеском (.doc)